MOTOWIEDZA - Internetowa Księgarnia Motoryzacyjna
Katalog » BUDOWNICTWO LĄDOWE I KOLEJNICTWO
Witamy w Księgarni Motowiedza! Sprzedajemy literaturę techniczną i motoryzacyjną wydawnictw: Auto, WKŁ, Haynes, Motomarketing i AutoElektro. Oferujemy książki typu sam naprawiam samochód, budowa i eksploatacja oraz obsługa i naprawa. Zapewniamy szybką dostawę oraz konkurencyjne ceny - Serdecznie zapraszamy do zakupów!
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wybierz kategorię
- Dane naprawcze
- Diagnoza i regulacja silnika
LUDZIE TWORZĄCY HISTORIĘ MOTORYZACJI
TUNING
Wydawnictwo
Ostatnio oglądane
Wybierz markę swojego auta
AUDI książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik CITROEN książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik BMW książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik DAEWOO książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik FIAT książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik FORD książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik FSO książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik HONDA książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik MAZDA książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik MERCEDES książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik OPEL książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik NISSAN książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik PEUGEOT książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik RENAULT książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik SEAT książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik TOYOTA książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik SKODA książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik VOLKSWAGEN książka napraw, instrukcja obsługi i poradnik
Język
PolskiEnglish
Informacje o produkcie
OGNIWA SŁONECZNE BUDOWA TECHNOLOGIE I ZASTOSWANIE
Dostępność: Wysyłka w ciągu 24h
Dostępna ilość: 2
Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ
Autor
ISBN
978-83-206-1847-1
Liczba stron
412
Oprawa
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
Cena
Ilość
59,00 zł

OPIS
PRODUKTU

OGNIWA SŁONECZNE. BUDOWA TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIE
Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym zaprezentowaną na VII Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2013
Nagroda Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce, oraz gospodarce niskoemisyjnej.

W rozdziale 1 scharakteryzowano Słońce i emitowane przez nie promieniowanie.Przedstawiono zależności do wyznaczania wszystkich składowych promieniowania słonecznego na powierzchnię odbiornika nachyloną do powierzchni Ziemi, z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych, zgodnie z teorią Liu i Jordana.Na podstawie literatury przeprowadzono dyskusję doboru optymalnego kąta nachylenia odbiornika promieniowania do powierzchni Ziemi, ze względu na maksymalny zysk energetyczny. W kolejnym podrozdziale zaprezentowano wyniki optymalizacji orientacji przestrzennej odbiornika w funkcji parametrów lokalizacyjnych i czasowych ( w skali dnia, miesiąca roku0, ukierunkowanej na zapewnienie maksimum energii pozyskiwanej ze Słońca, na podstawie rozważań i symulacji komputerowych autorki. Uwzględniono przy tym także wpływ kata azymutu na zysk. Rozdział 1 zawiera również wyniki pomiarów rozkładu godzinnego gęstości mocy promieniowania docierającego do płaszczyzny odbiornika, przeprowadzonych przez autorkę dla dwóch lokalizacji geograficznych, dla wybranych dni letnich, kąta nachylenia i kata azymutu. Podano wnioski z przeprowadzonych symulacji i badań. W części końcowej rozdziału wymieniono możliwości konwersji energii Słońca w inne formy, a także zalety i wady energetyki słonecznej.

Rozdział 2, z uwagi na rosnącą w naszym kraju popularność słonecznych kolektorów cieplnych jak i częste błędne utożsamianie ich z instalacjami fotowoltaicznymi,poświęcono konwersji energii Słonecznej na cieplną. Przedstawiono możliwości jej zastosowania w kolektorach cieczowych, powietrznych i próżniowych. Podano również informację dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych kolektorów, ich dobór, instalacji słonecznych pracujących w systemie scentralizowanym, jak  i przykłady takich obiektów. Wymieniono potentatów światowych w zakresie słonecznej energetyki cieplnej. Rozdział zakończono odniesieniem omawianej tematyki do warunków polskich oraz przykładami aplikacji i nowych rozwiązań w naszym kraju. 

W rozdziale 3 opisano półprzewodniki samoistne i domieszkowe, mechanizm zjawiska fotowoltaicznego wewnętrznego i kształtowanie się bariery potencjału. W dalszej części scharakteryzowano etapy rozwoju fotowoltaiki, począwszy od odkrycia przez A.C. Becquerela w roku 1839 zjawiska konwersji fotowoltaicznej i wytłumaczeniu go 1905 roku na gruncie teorii Einsteina. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważna jest postać Polaka Jana Czochralskiego, którego udział w rozwoju fotowoltaiki znany jest na całym świecie. W końcowej części zestawiono osiągnięcia w tym zakresie z ostatnich lat

Rozdział 4 poświęcono rozwiązaniom materiałowym, konstrukcyjnym i aplikacyjnym ogniw słonecznych. Przeprowadzono podział materiałów i strukturalnych ogniw, scharakteryzowano materiały stosowane na ogniwa. W najbardziej popularnej mono- i polikrystaliczne, amorficzne oraz ogniwa cienkowarstwowe krystaliczne i najnowsze rozwiązania: PERL, RP-PERC, HIT, sliver, Sphelar®. Opisano ich budowę, właściwości, możliwości zastosowanie i charakterystyki. Analogicznie scharakteryzowano. ogniwa z tellurku kadmu i ogniwa z arsenku galu, w rozwiązaniach krystalicznych i cienkowarstwowych, ogniwa z dieselenku indowo-miedziowego CIS i ich modyfikacje z galem CIGS oraz rozwiązania wielowarstwowe. W dalszych podrozdziałach przedstawiono rozwiązania tandemowe wykonane z wielu warstw, tworzących konstrukcję kratową, majace na celu podwyższenie sprawności konwersji fotowoltaicznej, ogniwa z nanorurkami i ogniwa najnowszej generacji- ograniczone, w tym rozwiązania planarne i 3D, a także ogniwo Gratzela działające na zasadize fotoelektrochemicznej oraz jego modyfikację polimerową. Przybliżono Czytelnikowi również ogniwa fotowoltaiczno-fototermiczne i termofotogalwaniczne. W następnym podrozdziale scharakteryzowano ogniwa słoneczne stosowane w budownictwie, ze szczególnym uwypukleniem zlet ogniw dwufunkcyjnych i zintegrowanych z architekturą. uwzględniono struktury dla systemów dachowych, fasadowych i transparentne do aplikacji w oknach, zaprezentowano rozwiązania producentów. Kolejną grupę stanowią ogniwa współpracujące z koncentratorami. Takie ogniwa muszą charakteryzować się szczególnymi specyfikacjami materiałowymi. Podano zalety stosowania układów nadążnych jedno- i dwuosiowych i opisano rozwiązania nowych koncentratorów luminescencyjnych oraz koncentratory dla promieniowania rozproszonego.

Rozdział 5 zawiera charakterystykę wybranych właściwości ogniw fotowoltaicznych, jak absorpcyjność, refleksyjność, zależność sprawności od przerwy energetycznej, charakterystyki spektralne dla różnych materiałów, charakterystyki ogniw wielozłączowych. W kolejnych podrozdziałach opisano wybrane właściwości ogniw i zamieszczono wyniki przeprowadzonych przez autorkę symulacji komputerowych, dotyczących zależności miedzy strumieniami fotonów na powierzchnię przednią emitera, złącza emiter-baza, w funkcji gęstości fotoprądu emitera i bazy oraz wydajności kwantowej zewnętrznej i wewnętrznej w funkcji długości fali padającego promieniowania. Wyznaczono również wpływ średniej prędkości rekombinacji oraz średniej drogi dyfuzji na wydajność kwantową. Podano graficznie zależność czynnika spektralnego od długości fali. przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu długości fali promieniowania, natężenia światła i rezystancji obciążenia na charakterystyki ogniw fotowoltaicznych krzemowych, wykonanych w różnych technologiach.

W rozdziale 6 zamieszczono schemat zastępczy ogniwa w wersji jedno i dwudiodowej, opisano parametry charakterystyczne, jak napięcie obwodu otwartego, prąd zwarcia, rezystancja bocznikująca, rezystancja szeregowa, Punkt Mocy Maksymalnej, współczynnik wypełnienia. Podano zależności matematyczne, prowadzące do zyskania wzoru iteracyjnego, umożliwiającego wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych. Zamieszczono wyznaczone na drodze symulacji komputerowej charakterystyki prądowo-napieciowe w funkcji nasłonecznienia i temperatury dla wybranych ogniw, zmiany położenia PMM (Punkt Mocy Maksymalnej) na tych charakterystykach. kolejny podrozdział zawiera wyniki symulacji charakterystyk mocy i sprawności w funkcji nasłonecznienia i temperatury dla wybranych ogniw, zamieszczone w formie graficznej wraz z odpowiednim komentarzem. Podano również wyniki symulacji zmian sprawności ogniw z uwzględnieniem zmian kąta ich nachylenia do powierzchni Ziemi. Przeprowadzono analizę możliwości optymalizacji pracy ogniwa w wyniku kształtowania jego obciążenia. Wyniki rozważań zastosowano do przykładowego układu współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego napędzającego wentylator. Przedstawiono schemat ideowy i model matematyczny rozpatrywanego układu. Zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej. Opisano pracę ogniw w konfiguracji szeregowej i równoległej oraz wpływ zacienienia na pracę modułu.

W rozdziale 7 opisano wybrane technologie produkcji ogniw fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw krzemowych. Scharakteryzowano produkcję wysokiej jakości krzemu do zastosowań PV, wytwarzanie bloków monokrystalicznych metodą Czochralskiego i metodą topienia strefowego, ogniw polikrystalicznych - metodą Bridgmanna i odlewania bloku, proces cięcia bloków na płytki i obróbkę obejmującą czyszczenie, trawienie teksturyzację, płukanie, tworzenie złączy n-p oraz łączenie ogniw w moduły,rodzaje ich hermetyzacji. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono produkcję ogniw krzemowych cienkowarstwowych krystalicznych. Wśród najbardziej znanych 15 metod opisano szczegółowo WEB, EFG, ribbon to ribbon, ESR, RGS. Zapoznano również Czytelnika z technologią otrzymywania ogniw z krzemu bezpostaciowego, elastycznym układem krzemowym, technologią silver. W dalszym ciągu scharakteryzowano proces technologiczne zachodzące podczas produkcji ogniw z tellurku kadmu, diselenku indowo-miedziowego i arsenku galu. Wymieniono technologie samoczyszczenia ogniw słonecznych

W rozdziale 8 porównano wybrane konfiguracje systemów fotowoltaicznych: autonomicznych, współpracujących z siecią i hybrydowych. Scharakteryzowano i zilustrowano elementy instalacji fotowoltaicznej: modułu PV, trackery pasywne i aktywne, akumulatory przeznaczone do zastosowań w energetyce słonecznej, regulator ładowania, falowniki, systemy monitorujące zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych, konstrukcję nośną i kable. Opisano zestaw hybrydowy. Podano specyfikacje wymogów zapotrzebowania na energię. Przedstawiono wymagana montażu i konserwacji.

Rozdział 9 zawiera zestawienie aplikacji ogniw słonecznych w urządzeniach elektronicznych małej mocy, systemach autonomicznych, współpracujących z siecią i hybrydowych oraz w kosmonautyce. Jest bogato ilustrowany przykładami zastosowań, szczególnie w przypadku rozwiązań autonomicznych ( zasilanie oświetlenia, parkomaty, biletomaty, zasilanie wypożyczalni rowerów, fontanny, latarni morskich, sygnalizacji informacyjnej i ostrzegawczej), ale także dużych inwestycji współpracujących z siecią. Na początku rozdziału zamieszczono dane dotyczące udziału mocy fotowoltaicznych zainstalowanych w różnych krajach i perspektywy dalszego rozwoju.

W rozdziale 10 przedstawiono możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych do zasilania środków transportu, w tym samochodów, pociągów, samolotów i jednostek pływających. W niektórych rozwiązaniach modułu PV stanowią wyłączne źródło zasilania środków lokomocji, w innych stanowią element wspomagający zasilanie w układzie hybrydowym. We wszystkich jednak rozwiązaniach przyczyniają się do zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych, energią pozyskiwaną ze Słońca, a tym samym do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Pojazdy zasilane energią ze Słońca są w pełni proekologiczne. W grupie pojazdów samochodowych opisano historię samochodu słonecznego i prototypy, a także liczne rozwiązania o charakterze wyścigowym i ich parametry. Przedstawiono strategię projektowania i optymalizację ruchu samochodu zasilanego energią Słońca, w różnych warunkach, z uwzględnieniem mocy uzupełniającej z akumulatora, ze względu np. na maksymalny zasięg. Scharakteryzowano materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w tego rodzaju pojazdach. Zaprezentowano, w postaci graficznej, wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych przez autorkę. Pokazano pojazd zaprojektowany na podstawie tych symulacji. W rozdziale tym zawarto również informację na temat konwencjonalnych samochodów elektrycznych zasilanych energią Słońca, a także pojazdów hybrydowych. Pokazano ciekawe rozwiązanie Solar Energy Station do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych. Rozdział 10 ilustruje również możliwości zasilania innych środków transportu energią Słońca. Podano przykłady rozwiązań krajowych i zagranicznych, jak samoloty z pilotem i bezzałogowe, katamaran, łódź, tramwaj wodny, a także ich parametry i osiągi. Przybliżono projektowanie łodzi słonecznych.

Rozdział 11 zawiera zagadnienia prawno-społeczne, ekonomiczne i normalizacyjne dotyczące możliwości stosowania fotowoltaiki, regulacje dotyczące inwestowania, współpracy z siecią, ujmuje najważniejsze dyrektywy europejskie i polskie. Przeprowadzono również analizę kosztów i perspektywy ich ograniczenia. W rozważaniach uwzględniono tendencje zniżkowe kosztów wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w systemach PV, średni czas zwrotu dla tych inwestycji, scharakteryzowano koszty zewnętrzne i porównano z analogicznymi kosztami w elektrowniach konwencjonalnych. Wymieniono polskie akty normalizacyjne i światowe akredytowane jednostki związane z fotowoltaiką. Opisano możliwości upowszechnienia odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki, poprzez organizowanie międzynarodowych wystaw, targów, konferencji, projektów edukacyjno- informacyjnych, zajęć warsztatowych dla studentów i młodzieży szkolnej oraz poprzez plansze i zestawy edukacyjne. Ważnym elementem są również parki dydaktyczno-proekologiczne, popularyzacja wyścigów samochodów, rowerów czy łodzi słonecznych. Scharakteryzowano problemy recyclingu, który stopniowo nabiera znaczenia ze względu na określony czas życia modułów. Przedstawiono programy pilotażowe różnych firm i metody recyclingu dla ogniw krzemowych i z tellurku kadmu. Ze względu na stosunkowo wysokie jeszcze koszty modułów, szczególnie ważne w tym zakresie jest opracowanie metod umożliwiających maksymalny odzysk materiału, a także kompletnych elementów konstrukcyjnych. Niemniej ważne jest ograniczenie w ten sposób wprowadzenie materiałów toksycznych do środowiska

W rozdziale 12 przedstawiono  możliwości sektora fotowoltaiki w Polsce. Aktualne osiągnięcia nie są imponujące, ale jest wiele instytucji działających w zakresie zmiany tego stanu rzeczy. Opisano prace naukowo-badawcze najbardziej znanych jednostek, jak Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie z Laboratorium Fotowoltaicznym w Kozach, a także Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Scharakteryzowano największe instalacje fotowoltaiczne w naszym kraju, działające i planowane, wymieniono producentów krzemu, płytek krzemowych i gotowych modułów.

Książka stanowi monografię z przeznaczeniem dla ekologów i inżynierów zajmujących się odnawialnymi źródłami energii i działaniami proekologicznymi oraz dla studentów szkół wyższych i studiów podyplomowych, przede wszystkim o specjalności energetyka, elektrotechnika, elektronika, fizyka, budownictwo, ekologia transportu i ochrona środowiska. Ze względu na interdyscyplinarny charakter fotowoltaiki i szerokie możliwości aplikacji ogniw słonecznych (od mWp do setek MWp), przy jednoczesnym braku tego typu wydawnictwa w ujęciu kompleksowym na rynku polskim, książka ma szansę stać się źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych energetyką słoneczną i możliwościami jej konwersji w inne formy energii, w szczególności w energię elektryczną

PRODUKTY
POKREWNE

INNI KLIENCI
KUPILI RÓWNIEŻ

ZAPYTAJ O
PRODUKT

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

GALERIA

Galeria

PŁATNOŚĆ
I WYSYŁKA

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA TOWARU

W chwili obecnej Klient ma do wyboru następujące formy płatności oraz opcje dostawy:
  • Przesyłka krajowa
    • Przedpłata na konto Płatność można dokonać wpłacając bądź przelewając pieniądze na nasze konto w mBank. Wybierając tę opcję do ceny towaru, należy doliczyć 11,00 PLN tytułem kosztów wysyłki.
    • Przesyłka pobraniowa Zapłata za zakupiony towar następuje przy odbiorze przesyłki (u listonosza). W tym przypadku do ceny towaru doliczyć należy 15,00 PLN tytułem kosztów wysyłki.
  • Przesyłka zagraniczna (na terenie Europy) - Jedyną akceptowaną formą płatności w tym przypadku jest wpłata bądź przelew na konto. Koszt wysyłki takiego zamówienia wg cennika Poczty Polskiej uzależniony jest od wagi danej przesyłki. Przed zakupem obowiązkowo wymagany jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w celu zważenia przesyłki i wyceny dokładnego kosztu wysyłki.
  • Odbiór osobisty - Odbiory osobiste możliwe w siedzibie firmy: ul. Bohaterów Studzianek 13/5; 26-670 Pionki po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.
Paczki wysyłamy codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawieraja podatek VAT.

OPINIE O
PRODUKCIE

Dodaj Komentarz
Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
© MOTOWIEDZA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.